لطفا گیاه مورد نظر خود را انتخاب کنید

خانواده سانسوریا
کاکتوس و ساکولنت
مارانتا بلک (کالاتیا اورانتا)
خانواده پتوس
برگ انجیری
کراسولا
بنسای جینسینگ
دراسنا پرچمی
آلوکازیا (بابا آدم)
آگلونما
شفلرا
هاورتیا
فیکوس ها
استرلیتزیا ( پرنده بهشتی )
ارکیده
زامیفولیا
کاج مطبق
دراسنا کامپکت
لیندا
موز زینتی
نخل ماداگاسکار
فیلودندرون
کالیسیا صورتی
امپیشن
شمعدانی
کالانکوئه
سیکاس
کروتون
بنت قنسول (ستاره کریسمس)
فتونیا
سینگنیوم
لاکی بامبو
کوردیلن
بنجامین آمستل
دیفن باخیا
یوکا