صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Mammillaria spinosissima cv. Un Pico

کاکتوس مامیلاریا تیغ نخی سایز گلدان 10

قیمت: 60.000 تومان