صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Echino intermedius
Notocactus haselbergii Venus Fly Trap
Cephalocereus
Ferocactus Gracilis
Echinocactus grusonii
Ginseng bonsai
Ferocactus Gracilis
Mammillaria spinosissima cv. Un Pico
       

توجه داشته باشید قیمت های فروشگاه اینترنتی به دلیل اعمال هزینه بسته بندی و هزینه ارسال به باربری یا (اداره پست) وهزینه های دیگر، با قیمت های حضوری گلخانه متفاوت می باشد

آدرس: ارومیه - بلوار آزادگان - فلکه مولوی - گلخانه آذرکاکتوس ارومیه